CHEFSCOACHING 

  • Vill du utvecklas ytterligare i din roll som chef?
  • Vill du ha någon extern och oberoende part att bolla frågor med?

 

Oavsett om man är ny som chef eller har lång erfarenhet vinner man på att stanna upp då och då och reflektera. Det kan vara för att utmana sina valda sanningar, utvärdera resultat, få insikter och hitta nya alternativ eller bolla svåra frågor med någon utomstående. Allt för att utvecklas, må bra och växa i rollen som chef och ledare, men också som människa.

 

Vi lär och utvecklas så länge vi lever, om vi själva väljer att göra det.
Och som chef, behöver man först själv utvecklas för att i sin tur kunna utveckla sitt team och sina medarbetare.

Så hur går chefscoaching till hos NosDevelop?

 

Första steget är ett första förutsättningslöst möte hos valfri coach för att göra en nuläges- och behovsanalys och sätta upp mål för coachingen. Vill man fokusera kring specifika frågor och mål eller vill man träffas regelbundet för att reflektera och bolla frågor och situationer som är aktuellt för stunden. Det senare är fantastiskt bra om man vill utvecklas, utmana sig själv och inte bara köra på i vanliga hjulspår.

 

Våra möten är 1 – 1,5 timme, personligen hos er eller på vårt kontor alt digitalt via Teams/Zoom, allt efter överenskommelse. Chefscoaching handlar om att fokusera på framtiden och därför arbetar vi med att få insikter, hitta alternativ, sätta tydliga mål, gå till handling och sen utvärdera för att lära och utvecklas.

 

Det unika med NosDevelop är att vi arbetar holistiskt, vi ser och tar hänsyn till helheten. Chefen som människa och inte bara i sin roll.

 

Alla våra coacher är certifierade, har lång erfarenhet och är utbildade inom ledarskap. Vi är dessutom utbildade inom stresshantering.

 

Tystnadsplikt råder alltid.

 

Sagt om oss

Malmö Live Konserthus AB har under flera års tid anlitat KarriärCoacherna och nu även NosDevelop för karriärcoachning och chefsutveckling, med mycket gott resultat. Coacherna hos NosDevelop har ett holistiskt perspektiv och ser till hela människan, de hjälper till att konkretisera och lyfta fram individers drivkrafter och låter oss förstå hur vi bäst kommunicerar med andra.
Jag vill varmt rekommendera företag att anlita NosDevelop – det gynnar verksamheten och medarbetarna i längden!

Simon Törnqvist
Tf. VD & Konserthuschef
Malmö Live Konserthus AB

Om NosDevelop

NosDevelop, betyder ”vi utvecklas” på latin. Vi coachar och stöttar chefer, medarbetare och team till nya insikter och utveckling.

 

Våra coacher har lång och gedigen erfarenhet från så väl arbetslivet, ledarskap som coaching.

 

Vi använder oss av väl dokumenterade metoder och verktyg inom coaching, beteende- och kommunikationsutveckling samt stressbalans. Vårt mål är att man alltid ska gå från insikt, till handling som i sin tur leder till varaktigt och önskat resultat, därför arbetar vi alltid ur ett holistiskt och hållbart perspektiv.

 

Då alla människor och företag är unika, skräddarsyr vi våra upplägg för att möta era behov och målsättning.

Våra coacher

Ewa Helander

Tel: 0708-67 84 87
E-post: ewa@nosdevelop.se

Lilianne Söderman

Tel: 073-532 96 39
E-post: lilianne@nosdevelop.se

Vill du ha mer information?

FYLL I VÅRT KONTAKTFORMULÄR, SÅ HÖR VI AV OSS SÅ FORT VI BARA KAN!
ELLER RING OSS PÅ 0708-67 84 87