FRAMTIDSSAMTAL FÖR MEDARBETARE

Vid omorganisationer är det många tankar som snurrar för medarbetare, t ex ”Ska jag välja att vara kvar eller ej?” och ”Om jag stannar, vilken tjänst ska jag i så fall söka?”

 

Ett enstaka samtal med en extern coach kan vara till stor hjälp för att sortera tankar. Det minskar oro och stress och hjälper individer att komma fram till konkreta mål och handlingsplaner. Många gånger kan ett enda samtal räcka långt.

 

Att erbjuda Framtidssamtal till sina medarbetare hjälper så väl organisationen som den enskilde individen.

Upplägg

 

Så här går det till:

 

  • Vi börjar med att erbjuda framtidsamtal till alla som vill i organisation, d v s det är frivilligt men erbjuds till samtliga.
  • Medarbetaren bokar in ett 55 min långt samtal med en av KarriärCoachernas coacher. Samtalen sker digitalt eller på arbetsplatsen, alt. efter överenskommelse.
  • Samtalen är konfidentiella.
  • Samtalen utmynnar alltid i en konkret handlingsplan.
  • Varje medarbetare väljer därefter själv vad hen vill lyfta med sin arbetsgivare.

 

Intresserad?

Kontakta oss för offert och upplägg på info@nosdevelop.se eller ring 0708-67 84 87

Kontakta oss gärna!

SAGT OM OSS.