TEAMUTVECKLING

Företag och organisationer består av människor, individer med olika styrkor, kompetenser, förutsättningar och utmaningar som alla har specifika uppgifter och ansvar. Tillsammans skall dessa individer samarbeta och bidra till gemensamma mål och skapa resultat.

 

Det kan låta lätt i teorin, men är inte alltid så lätt i verkligheten då det är många parametrar som spelar in.

 

Vi på NosDevelop coachar, utbildar och hjälper team på företag och i organisationer till nya insikter, att utvecklas både på ett individuellt plan och som grupp, för att skapa hållbara och långsiktiga resultat tillsammans.

Det handlar om att skapa självinsikt, ta ansvar och gå till handling.

 

Vi arbetar med väl dokumenterade metoder och verktyg inom coaching och beteende- och kommunikationsutveckling. Vårt mål är att man alltid ska gå från insikt, till handling och som sen leder till varaktigt och önskat resultat. Därför arbetar vi djupgående och långsiktigt i alla våra projekt.

 

Alla våra coacher är utbildade och arbetar enligt ICF’s förhållningssätt och deras kärnkompetenser och medlemmar i EMCC (European Mentoring & Coaching Council), eller ICF samt certifierade i Extended DISC.

Så kontakta oss och berätta vad ni vill uppnå för ert team. för förslag på upplägg och offert.

Intresserad?

E-mejl: info@nosdevelop.se
Telefon: 0708- 67 84 87

Om NosDevelop

NosDevelop, betyder ”vi utvecklas” på latin. Vi coachar och stöttar chefer, medarbetare och team till nya insikter och utveckling.

 

Våra coacher har lång och gedigen erfarenhet från så väl arbetslivet, ledarskap som coaching.

 

Vi använder oss av väl dokumenterade metoder och verktyg inom coaching, beteende- och kommunikationsutveckling samt stressbalans. Vårt mål är att man alltid ska gå från insikt, till handling som i sin tur leder till varaktigt och önskat resultat, därför arbetar vi alltid ur ett holistiskt och hållbart perspektiv.

 

Då alla människor och företag är unika, skräddarsyr vi våra upplägg för att möta era behov och målsättning.

Våra coacher

Ewa Helander

Tel: 0708-67 84 87
E-post: ewa@nosdevelop.se

Lilianne Söderman

Tel: 073-532 96 39
E-post: lilianne@nosdevelop.se

Vill du ha mer information?

Fyll i vårt kontaktformulär och berätta om era behov
Eller ring oss på 0708-67 84 87